Home   |    Disclaimer    |
Danish Arabic Spanish Polish Russian Romania Italia Turkish
   |   Sitemap    |   Print    |   
>>
    
 
                       


Contact persons 

 

 

 

 
 

CEO

Erik Petersen

Tel. +45 42 48 20 52

E-mail: ep@kvm.dk

 

 

Sales Manager Concrete

Poul V. Jakobsen

Tel: +45 87 702 754

E-mail: pvj@kvm.dk

 

Division director, asphalt

Erik Clausen

Tel: +45 87 702 744

E-mail: ecl@kvm.dk 

  

 

VP Sales, moulds

Leif Tipsmark

Tel: +45 87 702 728

E-mail: lt@kvm.dk

     

Chief Accountant

Kristian Jensen

Tel. +45 87 702 779

E-mail:kje@kvm.dk

 

 

 

 

   

 

 

KVM INTERNATIONAL A/S . Industrivej 24 . DK-8620 Kjellerup . Tlf: +45 87 702 700 . Fax: +45 87 702 701 . e-mail: kvm@kvm.dk